Sıkça Sorulan Sorular

KOSGEB ne demektir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOBİ ne demektir?

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL yi aşmayan işletmeler ‘’ KOBİ ‘’ olarak tanımlanır.

Girişimci ne demektir?

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri ifade eder

KOSGEB’ in Girişimcilik Destek Programından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Öncelikle KOSGEB’ in düzenlediği 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılıp sertifikanızı almanız gerekiyor.

Eğitimler ücretli mi?

KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi katılımcılarından eğitime katılım ücreti alınmaz.

Eğitime katılmak için mezuniyet şartı var mı?

Mezuniyet şartı yoktur.

Herhangi bir yerde çalışıyorum bu eğitime katılabilir miyim?

Eğitimler farklı kurum ve kuruluşlar (belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, dernekler, işkur vs) düzenlenebilir. Eğer İŞKUR ’ un düzenlediği herhangi bir eğitime katılıyorsanız, herhangi bir yerde sigortalı olmamanız, emekli olmamanız gerekir. Yani çalışmıyor olmalısınız. Ancak diğer kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlerde böyle bir şart aranmaz. (eğitimi düzenleyen kuruluşlar bazen özel şartlar arayabilir, örneğin yalnızca kadın girişimcilere özel eğitimler açabilirler)

Kuracağım işletmenin, eğitim aldığım şehirde olması mı gerekir?

İşletmenizi Türkiye’de herhangi bir yerde kurabilirsiniz.

Mevcut işletmem için bu destekten faydalanabilir miyim?

Hayır. “Yeni Girişimci Desteği”nden yalnızca yeni kurulacak işletmeler faydalanabilir. Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak amacıyla mevcut işletmeniz dışında aynı ya da yakın faaliyet konusunda işletme kurmanız durumunda yine bu destekten faydalanamazsınız. Mevcut bir işletmeyi devralırsanız veya ortak olursanız bu destekten faydalanamazsınız. Ancak diğer KOSGEB desteklerinden (genel destek, Ar-Ge vs) faydalanabilirsiniz.

Esnafım ama bu destekten faydalanıp bir şirket kurabilir miyim?

Hayır kuramazsınız.

Sertifikanın geçerlilik süresi nedir?

32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katıldıktan sonra aldığınız sertifika, bu destek yürürlükte olduğu müddetçe geçerlidir. Yani sertifika aldıktan 5 sene sonra kurduğunuz bir işletme için eğer hala bu destek devam ediyorsa (uygulama esasları yürürlükte ise) yeni kurduğunuz işletme için desteğe başvurabilirsiniz.
ANCAK;
 İşletme Kuruluş Desteği,
 Kuruluş Dönemi Makine Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği,
 İşletme Giderleri Desteğinden faydalanabilmek için Kurulduktan itibaren 1 yıl içerisinde KOSGEB’e müracaat etmeniz gerekir.

Sertifikamı alır almaz işletmemi kurabilir miyim?

Evet. Hatta Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi biter bitmez işinizi kurabilirsiniz.
 ÖNCELİKLE İŞ PLANINIZI DOĞRU HAZIRLAYIP HAZIRLAMADIĞINIZDAN EMİN OLMALISINIZ.
Seçtiğiniz sektör KOSGEB in desteklediği sektörlerden biri mi?
İş planınız doğrumu, eksikleriniz var mı?
İş planınız kurula girmeden önce bütün eksiklerinizi tamamlayıp tamamlamadığınızdan emin olmalısınız.

İşletmeyi tek başıma kurmak zorunda mıyım, bir ya da birkaç ortakla işletme kurabilir miyim?

İşletmenizi ortaklarınızla birlikte kurabilirsiniz. Ancak destekten yararlanabilmek için sertifika sahibi olan kişinin şirket ortaklığının en az %30 olması gerekir.

Kurulmuş bir şirketi devralsam Girişimcilik desteklerinden faydalanabilir miyim?

Hayır faydalanamazsınız .

İşletmemi kurdum ama başka bir yerde de sigortalı olarak çalışıyorum sorun olur mu?

Böyle bir durumda destekten faydalanamazsınız. İşletmenizi kurduğunuz andan itibaren kendi işletmenizde Bağ-kur’ lu olarak bir fiil çalışmak durumundasınız başka yerde çalışamazsınız.

Hem benim hem ortağımın sertifikası var, 50.000+50.000 şeklinde destekten faydalanabilir miyiz?

Hayır. Destek işletmeye verilir. Dolayısıyla yalnızca bir 50.000 TL destekten faydalanabilirsiniz.

Babamdan ürün veya hizmet alabilirmiyim?

1. Derece yakınınız olan aile bireyleri ya da akrabalardan kesinlikle ürün veya hizmet alamazsınız.

KOSGEB in desteğiyle aldığım makine ve teçhizat ı başkasına satabilir miyim?

3 yıl boyunca satamazsınız, elinizden hiçbir şekilde çıkaramazsınız. Örneğin; KOSGEB in desteğiyle PC aldınız, düştü kırıldı çöpe bile atamazsınız.(3 yıl boyunca)

Sertifikamı birkaç kez kullanıp yeni işletmeler kurabilir miyim?

Hayır. Aldığınız sertifikayı yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Bu sertifika ile bir kez yeni girişimci desteğinden faydalandıktan sonra tekrar “aynı” desteğe başvuramazsınız. Ancak işletmeniz için KOSGEB’in diğer desteklerinden faydalanabilirsiniz.

KOSGEB in bir sürü desteği var hepsini alabilir miyim?

Bir kişi en fazla 3 farklı destekten faydalanabilir.

Yeni girişimci desteği kapsamında ne kadar destek alabilirim?

50.000 TL hibe, 100.000 TL geri ödemeli olmak üzere destek alabilirsiniz. Ancak bu parayı almanın şartları ayrı ayrı belirlenmiştir. (aşağıdaki sorulara bakınız)

Destek kapsamındaki parayı peşin alabilir miyim?

Hayır. KOSGEB desteği kapsamında önce harcamalarınızı cebinizden yaparsınız, ardından gerekli evrakları hazırlayarak KOSGEB’e başvurduktan sonra destek kapsamında para alabilirsiniz.

50.000 TL’nin tamamını alabilir miyim?

50.000 TL üst limittir ve üç bölümde alabilirsiniz:
1)İşletme Kuruluş Giderleri (2000 TL)
2) Makine Teçhizat, Ofis Donanımı ve Yazılım Desteği, (18.000 TL)
3) İşletme Giderleri Desteği.(30.000 TL)

İşletme kuruluş giderleri desteğini nasıl alabilirim?

50.000 TL hibe desteği kapsamındaki işletme kuruluş giderleri desteğinin üst limiti 3.000 TL’dir. Yani işletme kuruluş işlemleri kapsamında yaptığınız harcamaların
(işletme kuruluş aşaması noter masrafları, işletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, işletmenin sicil gazetesinde ilanı, ilgili odalara kayıt yaptırılması, işyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, fatura, irsaliye ve gider pusulası ve belgelerinin basımı ve tasdiki, mali müşavir ve muhasebeci) ücretidir. Toplamının;1. ve 2. bölgede erkek girişimci için %60, kadın girişimci için %80, 3-4-5-6. bölgelerde erkek girişimci için %70, kadın girişimci için %90 oranında geri alabilirsiniz.

Makine Teçhizat, Ofis Donanımı ve Yazılım Desteğini nasıl alabilirim?

Desteğin bu bölümünün üst limiti 18.000 TL’dir. İşletmenizin kuruluş tarihinden itibaren alacağınız işinizin yapılması ile doğrudan ilgili makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılımı alabilirsiniz. Tüm KOSGEB desteklerinde olduğu gibi bunda da yaptığınız alımın parasının tamamını önce siz ödersiniz. Ardından aldığınız makine teçhizat ofis donanımı veya yazılımın KDV hariç bedelinin bölgelere ve kadın erkek girişimciye göre değişen oranlarda (%60-70-80-90) size ödenir. Bu destekte de 18.000 TL’lik üst limiti tamamladığınızda desteğin bu bölümü kapanır.

İşletmemi kurarken ödemeleri nasıl yapmalıyım?

Ödemeler banka aracılığı ile yapılır. Elden para ödemesi yapamazsınız.

İşletmemi kurarken Kredi kartımdan harcama yapabilir miyim?

Kurduğunuz şirket şahıs işletmesiyse kendi kredi kartınızdan Harcama yapabilirsiniz. Eğer LTD Şirketse şirkete ait kredi kartından harcamalarınızı yapabilirsiniz.

İşletmemi kurarken bankadan kredi çekebilir miyim?

Evet kredi kullanabilirsiniz.

KOSGEB den 50 bin TL hibeyi aldım. 100 bin TL için bankadan teminat mektubu almam gerekiyordu banka vermedi ne yapmalıyım?

Bankalara yüksek değerde bir gayrimenkul, taşınmaz mal ya da ipoteğe konu olacak bir varlık gösteremezseniz eğer banka size teminat mektubu vermeyecektir. KOSGEB ile KGF (Kredi Garanti Fonu AŞ.) arasında ki protokole göre KOSGEB, KGF nin uygun gördüğü takdirde vereceği kefalet mektubunu kabul etmektedir.
www.kgf.com.tr adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

KGF (Kredi Garanti Fonu) ne iş yapar, kuruluş amacı nedir?

Kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle bankaların kredi imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ’ ler)‘’ Müteselsil Kefil ‘’ olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktır.

KGF kredi vermekte midir?

KGF bir kefalet kuruluşudur. Kredi vermemektedir. Ancak KOBİ ler lehine kefil olmak suretiyle kredinin kullanımını kolaylaştırmaktadır.