İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

  • Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Personel Seçiminde Kullanılan Teknikler

  • Personel Seçiminde Görüşme Teknikler

  • İş Değerlendirme

  • Performans ve Liyakat Değerlendirme

  • Kariyer Planlaması ve Yönetimi

  • Eğitim Planlaması

  • Etkin Eğitim Teknikleri (Eğiticilerin Eğitimi)

  • Performans Değerlendirme ve Uygulama Grup Çalışması