İŞKUR, KOSGEB VE CEODER İŞ BİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin amacı, modelleri ve hedef kitlesi ​Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, genç girişimci, kadın girişimci, engelli girişimci ve öğrenci gibi belirli bir hedef gruba yönelik olarak da yapılabilir.Girişimcilik eğitim programı, Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır.Eğitim programı bitiminde, katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine başvuruda gerekmektedir.

Eğitimlerin kapsamı ve süresi

​Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, aşağıda belirtilen 4 (dört) ana modülden oluşan en az 32 (otuz iki) ders saatini içeren sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını içerir:

Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı,

Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar,

Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan),

Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları.

EĞİTMEN: DOÇ.DR. MEHMET NACİ EFE

BAŞVURULAR e-Devlet ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

EĞİTİM TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ:

Yer : CEODER Merkezi

Eğitim Süresi: 32 saat

Eğitim Saati : 09:00 – 17:00

Eğitim Ücreti : Ücretsiz

EĞİTİM ESNASINDA DOLDURULACAK FORM VE BELGELER: