Finansal Yönetim Eğitimleri

 • Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Mali Konular

 • Finansal Yönetim

 • Bütçe Hazırlama ve Kontrol

 • Maliyet Muhasebesi Uygulamaları

 • Yönetim Amaçlı Muhasebe Raporları

 • İşletmelerde Dönem Sonu İşlemleri

 • İşletme Analizi

 • Mali Tablolar Analizi

 • Finans Matematik

 • Temel Bankacılık Kavramı

 • Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sinyalleri

 • Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı

 • Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Semineri

 • Banka Aktif – Pasif Yönetimi Semineri

 • Türk Bankacılık sektörü ve Risk Analizi